Prezentare

 

 

 


 

 

 

Scoala Postliceala F.E.G. Education Rosiorii de Vede este acreditata in baza Ordinului M.E.N. 5703/12.11.2015 si 3764/04.05.2021.

Scoala Postliceala FEG Education Rosiorii de Vede se adreseaza tuturor absolventilor de liceu, cu sau fara examen de bacalaureat, indiferent de varsta, absolventilor de facultate, personalului angajat si somerilor si tuturor celor care doresc sa se specializeze intr-o meserie noua.

Obiectivul principal al Scolii Postliceale FEG Education Rosiorii de Vede este desfasurarea unui program educational care sa creeze specialisti capabili sa raspunda mobilitatii continue de pe piata muncii din Romania si sa se integreze usor in structurile profesionale din celelalte tari ale UE.

Scoala Postliceala FEG Education Rosiorii de Vede a avut o evolutie dinamica, ascendenta in ceea ce priveste efectivele scolare.

In prezent, Scoala Postliceala FEG Education Rosiorii de Vede este acreditata de M.E.N. pentru urmatoarele specializari: Asistent Medical Generalist si Asistent Medical de Farmacie.

Activitatea didactica se desfasoara cu mijloace audio-vizuale moderne si de tehnologie IT (videoproiectoare, plasme, retroproiectoare, Internet wireless).

Activitatile practice se desfasoara in institutii de profil dupa un program structurat in concordanta cu continuturile stiintifice.

Procesul instructiv-educativ este asigurat de personal didactic calificat, cu pregatire psihopedagogica, integrat in sistemul de perfectionare stiintifica (Casa Corpului Didactic, Universitate).

In pregatirea cursantilor, Scoala Postliceala FEG Education Rosiorii de Vede aplica planuri si programe elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, completate cu oferta specifica scolii: studiul limbilor straine (Engleza), initiere in domeniul informaticii.

Pentru stimularea performantelor scolare, FEG Education Rosiorii de Vede acorda cursantilor cu rezultate deosebite la invatatura burse de merit si de studiu, constand in reduceri la taxa de scolarizare.

Pentru cursantii cu situatie sociala deosebita, Scoala Postliceala FEG Education Rosiorii de Vede acorda, diferentiat, burse sociale. Sunt stimulati si cursantii care se implica in cercetarea stiintifica prin sustinerea de lucrari in cadrul sesiunior de comunicari stiintifice.

vino